Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Oblastní odborná komise chovatelů králíků BRNO

PODMÍNKY SOUTĚŽÍ OOK BRNO PRO ROK 2017 

 

1.CELOROČNÍ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ

Do soutěže se započítávají ze 2 velkých výstav a 3 malých výstav.

VELKÉ VÝSTAVY:  

  1. NV mláďat králíků
  2. Speciální výstava celostátního charakteru
  3. Oblastní výstava (Brno)
  4. Celostátní výstava
  5. Výstava Vysočiny Bohdalov
  6. Krajská výstava JMK
  7. Výstava mladých králíků oblasti Brno

Z těchto 7 výstav má chovatel možnost vybrat 2 nejlépe oceněné. Tyto výstavy může chovatel obeslat kolekcí dle vzorníku nebo jednotlivci. Stáří zvířat nerozhoduje. Soutěží se pouze se zvířaty z vlastního chovu registrovaných ČSCH. Hodnocení zvířat musí být prokázáno oceňovacím lístkem, u kolekce oceňovacím lístkem kolekce.  V případě vyloučení jednoho králíka z kolekce se nezapočítává jako kolekce.

Jedna z těchto velkých výstav musí být Oblastní výstava mladých králíků Brno nebo všeobecná Oblastní výstava Brno!

Vypočítávání výsledků z velkých výstav:   

Čtyřčlenná kolekce oceněná body 95, 95, 94, 93. Nejnižší ocenění 93 bodů se škrtá a výsledek je tedy 284 body. Tyto body se vynásobí koeficientem 1,02. Za kolekci se připočítává 6 bodů. V tomto případě výsledek činí 295,68 bodu.

MALÉ VÝSTAVY:    Chovatel nahlásí výsledky 3 vybraných malých výstav, které obeslal během roku. Stolní hodnocení se vylučuje. Podmínky jsou stejné jako u velkých výstav. Odpadá koeficient 1,02. Za kolekci  se připočítávají 3 body.

Do soutěže se může započítat pouze jedna malá výstava mimo oblast Brno!

Poznámka: Velká výstava může nahradit malou výstavu. Bonusy jsou samozřejmě shodné s malou výstavou.

2.CELOROČNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVATELŮ

Soutěž mládežníků má stejné podmínky jako soutěž dospělých. Soutěžit musí nejméně 4 mladí chovatelé. V případě menšího počtu chovatelů budou zařazeni mezi dospělé.

 

 

 

3.CELOROČNÍ SOUTĚŽ ORGANIZACÍ

V této soutěži se budou započítávat výsledky 2 chovatelů dané organizace, kteří získali největší počet bodů v soutěži jednotlivců.

4.SOUTĚŽ ORGANIZACÍ PŘI OBLASTNÍ VÝSTAVĚ

Soutěžit se bude s 12 králíky, bodový výsledek 2 nejhorších se škrtá! Soutěžit mohou již 2 chovatelé a minimálně 2 plemena anebo barevné rázy. Každé další plemeno nebo barevný ráz v soutěži obdrží 1 bod navíc. Maximální teoretický počet přídavných bodů za plemena je 8 bodů. Maximálně může soutěžit 6 kusů jednoho plemene nebo barevného rázu.  Při rovnosti bodů rozhodují čestné ceny. Při další rovnosti rozhoduje počet vystavených samic. Při další rovnosti se organizace o pořadí dělí. Zvířata musí být z vlastního chovu.

5.SOUTĚŽ jednotlivců PŘI OBLASTNÍ VÝSTAVĚ

Soutěžit se bude se 4 člennou kolekcí dle vzorníku o 1 -5 pořadí. Při rovnosti bodů má přednost kolekce S 4 před S 2+2. Při další rovnosti rozhoduje počet ČC a počet samic v kolekci. Zvířata musí být z vlastního chovu.

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist