Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Oblastní odborná komise chovatelů králíků BRNO

PODMÍNKY SOUTĚŽÍ OOK BRNO PRO ROK 2018 

 

1.CELOROČNÍ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ

Do soutěže se započítávají ze 2 velkých výstav a 3 malých výstav.

VELKÉ VÝSTAVY:  

  1. NV mláďat králíků
  2. Speciální výstava celostátního charakteru
  3. Oblastní výstava (Brno)
  4. Celostátní výstava
  5. Výstava Vysočiny Bohdalov
  6. Krajská výstava JMK
  7. Výstava mladých králíků oblasti Brno
  8. Evropská výstava
  9. Interkanin

Z těchto 7 výstav má chovatel možnost vybrat 2 nejlépe oceněné. Tyto výstavy může chovatel obeslat kolekcí dle vzorníku nebo jednotlivci. Stáří zvířat nerozhoduje. Soutěží se pouze se zvířaty z vlastního chovu registrovaných ČSCH. Hodnocení zvířat musí být prokázáno oceňovacím lístkem, u kolekce oceňovacím lístkem kolekce.  V případě vyloučení jednoho králíka z kolekce se nezapočítává jako kolekce.

Vypočítávání výsledků z velkých výstav:   

Čtyřčlenná kolekce oceněná body 95, 95, 94, 93. Nejnižší ocenění 93 bodů se škrtá a výsledek je tedy 284 body. Tyto body se vynásobí koeficientem 1,02. Za kolekci se připočítává 6 bodů. V tomto případě výsledek činí 295,68 bodu.

MALÉ VÝSTAVY:    Chovatel nahlásí výsledky 3 vybraných malých výstav, které obeslal během roku. Stolní hodnocení se vylučuje. Podmínky jsou stejné jako u velkých výstav. Odpadá koeficient 1,02. Za kolekci  se připočítávají 3 body.

Poznámka: Velká výstava může nahradit malou výstavu. Bonusy jsou samozřejmě shodné s malou výstavou. Jedna z výstav musí být Oblastní výstava mladých králíků Brno nebo všeobecná Oblastní výstava Brno! 

2.CELOROČNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CHOVATELŮ

Soutěž mládežníků má stejné podmínky jako soutěž dospělých. Soutěžit musí nejméně 4 mladí chovatelé. V případě menšího počtu chovatelů budou zařazeni mezi dospělé.

 

 

 

3.CELOROČNÍ SOUTĚŽ ORGANIZACÍ

V této soutěži se budou započítávat výsledky 2 chovatelů dané organizace, kteří získali největší počet bodů v soutěži jednotlivců.

4.SOUTĚŽ ORGANIZACÍ PŘI OBLASTNÍ VÝSTAVĚ

Soutěžit se bude s 12 králíky, bodový výsledek 2 nejhorších se škrtá! Soutěžit mohou již 2 chovatelé a minimálně 2 plemena anebo barevné rázy. Každé další plemeno nebo barevný ráz v soutěži obdrží 1 bod navíc. Maximální teoretický počet přídavných bodů za plemena je 8 bodů. Maximálně může soutěžit 6 kusů jednoho plemene nebo barevného rázu.  Při rovnosti bodů rozhodují čestné ceny. Při další rovnosti rozhoduje počet vystavených samic. Při další rovnosti se organizace o pořadí dělí. Zvířata musí být z vlastního chovu.

5.SOUTĚŽ jednotlivců PŘI OBLASTNÍ VÝSTAVĚ

Soutěžit se bude se 4 člennou kolekcí dle vzorníku o 1 -5 pořadí. Při rovnosti bodů má přednost kolekce S 4 před S 2+2. Při další rovnosti rozhoduje počet ČC a počet samic v kolekci. Zvířata musí být z vlastního chovu.

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist